40-02.png
1-02.jpg
42-02.png
 
1-02.png
42-02.png
 
42-02.png
43-02.png
A-1_工作區域 1.png

大新竹正中心

竹東在中不在東

大新竹正中心-06.png
時間-07.png
45-03.png
 
 
A-2_工作區域 1.png
市心繁華  休閒綠景-07.png
至善重劃區介紹
45-03.png
A-1_工作區域 1.png
燈箱照片-07.png

綠廊公園

10-03.png
31-05.png
10-02.png
11-05.png
11-05.png

緊鄰兒童公園、竹東全民運動館、游泳池、綠丘步道。

健康樂活圈

45-03.png
47-02.png
48-02.png
49-04.png
45-03.png
 
 
25-05-05.jpg

和合之道 本於至善

人睦千秋福,家和萬事興,人與人、人與環境和諧永續共生,是居家的圓滿境界。富廣即將在至善重劃區與您見面,讓人人、家家、戶戶,都能安心和樂、合居。不管是三代同堂,還是核心家庭毗鄰,住戶在此和睦而居,構築心目中各種想要的生活樣態,共譜生活美麗樂章。政商新都心之姿,齊備景觀、休閒、運動、保健功能,立足大新竹中心,問鼎北臺灣。讓今天的至高點變成明天的起點。

45-03.png

預約鑑賞

27-06.png

03-596-0060

網頁提案 A-5-08.png
網頁提案 A-5--08.png

新竹縣竹東鎮工業一路50號

新竹縣竹東鎮和江街(至善重劃區)

27-09.png
27-10.png
20211213 富廣和合  接待會館  資訊小地圖_工作區域 1_工作區域 1.png

建照字號 (110)府建字第00665號

30-05.png
A-5_工作區域 1.png
45-03.png
 
 
 
TOP-06.png